Tampaja
Vesiensuojeluyhdistyksen toiminta-alue on Uusimaan länsiosassa Kirkkonummen kunnan Kylmälän, Sjökullan ja Haapajärven kylissä ja käsittää Tampaja-järven ja Särkijärven ympäristöineen sisältäen niiden valuma-alueet.