Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys ry:n toiminnan tarkoituksena on suojella Tampajan ja Särkijärven sekä niiden valuma-alueiden vesiä ja muuta luontoa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys