Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys ry
Styrelsen 2018-2019

Maarit Haavikko-Sjöstrand, ordförande
0400 212 676

Erkki Santala, viceordförande
040 749 3878

Virpi Eloranta
040 826 2014

Ari Anttonen
040 540 3277

Kari Christensen
040 900 5105

Hillevi Havia
050 359 5466

Veikko Ukkola
040 503 1196

Jari Virtanen
0500 816 790

Kalevi Matilainen, kassör
045 871 8710