SOMARSTUGANS AVLOPPSVATTENBEHANDLING ÄR OFTAST ENKEL

Avloppsvattenrådgivarna rör sig i Lojo, Sjundeå, Vichtis, Hangö och Ingå

Avloppsfrågorna väcker funderingar hos många under sommaren speciellt vid stugor längs stränderna. Oron är oftast befogad då stora delar av den västnyländska kusten både vid hav och insjö är tätbebyggd med sommarbosäder. För största delen av dessa sommarstugor är ändå inte tillräcklig rening ett problem. Hushåll med små vattenmängder så som traditionella sommarstugor med bärvatten in och ut berörs nämligen inte av avloppsförordningens reningskrav. Däremot kan utedassets funktion och ledandet av avloppsvatten skapa besvär speciellt då utrustningen på fastigheten med åren förändras.

Det mest traditionella avloppsvattenbehandlingssystemet på en sommarstuga består av ett torrdass antingen inom- eller utomhus samt bärvatten till bastu eller stuga som sedan leds till marken antingen genom ett rör till t.ex ett stenöga eller en såkallad infiltrationsbrunn eller genom att slängas ut med ämbar. Det här är fortfarande tillåtet fastän många tror annat. I allt fler sommarstugor uppkommer ändå större mängder avloppsvatten, vilket kräver lite planering för att kunna behandlas på ett lämpligt sätt. Många sommargäster skaffar till exempel disk- eller tvättmaskin för att underlätta semestern på stugan. I detta fall hamnar man även inom ramen för avloppsförordningen reningskrav. Sommarstugans tvättvatten kan ändå renas genom betydligt enklare metoder än året runt bostäders avloppsvatten. - Om sommarstugan i framtiden utrustas med bekvämligehter bör även avloppssystemet uppgraderas till samma nivå, påminner avloppsvattenrådgivare Karolina Örnmark, som har bekantat sig med flera tiotals sommarstugors vattenanvändning.

Västra Nylands avloppsvattenprojekts (LINKKI-projektet) rådgivare har även denna sommar rört sig på glesbygden och utfört kartering och rådgivning på fastigheterna. Det har redan gjorts ca 300 fastighetsbesök på både fast bosättning och sommarstugor. Under juli-augusti görs fastighetbesök i Sunnanvik i Sjundeå, Lautoja i Vichtis, Täktom i Hangö och Torbacka i Ingå. Fastigheterna meddelas per brev om karterings- och rådgivningsbesöket. LINKKI-projektet finansieras av Västra Nylands vatten och miljö rf, områdets kommuner (Hangö, Ingå, Karislojo, Högfors, Lojo, Nummi-Pusula, Sjundeå och Vichtis) och Nylands förbund. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf och projektet är en del av strategin för kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 2009-2013.

Tilläggsuppgifter ger: - till 29.7. Karolina Örnmark, 050-4309 109 karolina.ornmark @ vesiensuojelu.fi - till 5.8. Joonas Mämmelä, 050-447 4993, joonas.mammela @ vesiensuojelu.fi - från 8.8. Minttu Peuraniemi, 050-4320697, minttu.peuraniemi @ vesiensuojelu.fi

Se även webbsidorna: http://www.glesbygdensvatten.fi och En guide till avloppsvattnets värld http://www.vesiensuojelu.fi/avloppsvatten.

TIPS FÖR SOMMARSTUGANS AVLOPPSVATTENBEHANDLING: (https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/mitenkas-ne-mokin-jatevedet/):

* Ett gammalt utedass gör lätt och är förmånligt att uppdatera till nuvarande kravnivå, det ända som krävs är lite snickarkunskaper. Samtidigt förbättras användarvänligheten för dasset märkbart. Se instruktioner för förnyande av utedass på: En guide till avloppsvattnets värld ( http://www.vesiensuojelu.fi/jatevesi/huussin_rakennusohjeet_se.html)

* Om tummen råkar vara mitt i handen finns det även färdigt fabrikstillverkade mycket fungerande torrtoaletter menade för både utomhus- och inomhusbruk på marknaden. Se även Käymäläseura Huussi ry:s hemsidor (http://www.huussi.net)

* Efterbehandlingen av afallet från utedasset bör tänkas över noggrant, speciellt på strandområden. Avfallet bör komposteras i en sakenlig tätbottnad kompost och innehåller även då mycket näringsämnen och lämpar sig utmärkt som gödsel. Det får inte och bör inte heller placeras så att det kan sköljas ner i vattendrag och inte heller i närheten av hushållsvattenbrunn.

* Det centala vad gäller sommarstugans små mängder avloppsvatten är att det inte leds direkt i ett vattendrag. Att kontrollerat leda det till marken är oftast ganska enkelt att förverkliga själv till exempel genom en infiltrationsbrunn ( http://www.hajavesi.fi/media/Dokumentit/Neuvontamateriaali/imeytyskaivo.pdf exempelritning) eller genom en liten infiltrationsanläggning. även fabrikstillverkade filter finns. Det centala är att avloppsvattnet leds till ett system som är rätt dimensionerat så att översvämning inte sker. Det här bör beaktas även då stugans användning eller utrustningsnivå förändras.

* även större mängder avloppsvatten så som dusch samt tvätt- och diskvatten kräver behandling. Då det gäller val av system är det bäst att vända sig till en planerare.

* Användning av fritidsbostaden vintertid utgör även stora utmaningar för behandlingen av avloppsvattnet. Uppvärmning i stugan försäkrar inte avloppsbehandlingssystemets funktion i minusgrader. Finlands miljöcentral har gett ut en guide som berör ämnet " http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=366947&lan=fi&clan=fi Talvimökin vesihuolto" (på finska) och riktar sig till invånare och planerare.

* Användning av vattentoalett i fritidsbostäder rekommenderas inte eftersom det genast utgör större kostnader antingen vad gäller tömning av tankar eller påfyllning av kemikalier till reningsprocessen. Behandlingen av vattenklosettens avloppsvatten är väldigt svår då användningen inte är kontinuerlig.