Om sjönamnen

Jaakko Raunamaa har 2014 färdigställt en masteruppsats "Kirkkonummen järvien ja lampien nimet" vid Helsingfors universitet. Som namnet antyder har den inte bara Tampaja och Särkijärvi, utan också namnhistoriken för alla andra sjöar i Kyrkslätt. Avhandlingen finns i PDF-format här: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153697/.