Medlemsskap i LUVI

Föreningen är medlem i Västra Nylands vatten och miljö r.f. dvs LUVI. LUVY:s uppgift är att befrämja vattenskydd, mijövård och hälsosamheten av människornas livsmiljö miljöns hälsosamhet i Västra Nyland. http://www.luvy.fi/ LUVY:s närmaste kontor finns i Lojo och bjuder bl.a. på laboratorie- och provtagningstjänster.

olika vattenskyddstjänster såsom

  • vattenforskning
  • forskning av avloppsvatten
  • forskning av grundvatten

    i avloppsvattenfrågor i glesbyggden

    Föreningen köper årligen sina vattenanalyser från LUVY.