Linkkejä ja yhteystietoja

TAMPAJAN-SÄRKIJÄRVEN VESIENSUOJELU YHDISTYKSEN FACEBOOK-SIVUT

https://www.facebook.com/tsvesiensuojeluyhdistys.

KIRKKONUMMEN KUNTA

Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluasiat yhteyshenkilöineen löytyvät seuraavan linkin alta

http://www.kirkkonummi.fi/ymparistonsuojelu.

Ympäristönsuojeluyksikkö :
Asematie 3 B, II krs

Puh. (09) 29671 puhelinvaihde

02400 Kirkkonummi
Faksi (09) 2967 2541

PL 20
02401 Kirkkonummi

Kirkkonummen kunnan rakennusjärjestyksen mukaan jätevesien käsittelyssä on noudatettava ympäristönsuojelulainsäädännön nojalla annettuja säädöksiä sekä kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä, ellei jätevesiä voida johtaa yleiseen viemäriin. Kunnan ympäristönsuojelumääräykset käsittelevät jätevesiä, vesiensuojelua, öljyjen, kemikaalien, lumen, jätteiden ja lannan käsittelyä sekä ilmansuojelua ja meluntorjuntaa.

LUVY

Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys ry on jäsenenä Länsi-uudenmaan vesi ja ympäristö ry :ssä, joka neuvoo ja tutkii esimerkiksi järvivetemme, myös kaivoveden. Sen sivuilta löytyy runsaasti tietoa. Yhdistyksemme teettää tilaamansa järvivesitutkimukset LUVY:llä.
http://www.luvy.fi/yhteystiedot.
(019) 323 623 (vaihde)
(019) 323 895 (vesilaboratorio)
(019) 323 626 (elintarvikelaboratorio)
(019) 325 697 (fax)

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

Suomen Ympäristökeskus tutkii ympäristön muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja kehittää ratkaisuja muutosten hallintaan. Sen sivuilla on runsaasti erilaista tietoa ja linkkejä.
http://www.ymparisto.fi/
Valtioneuvoston asetustalousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030542