Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys r.y.

Föreningen hjälper och informerar sina medlemmar om skydd av vattnen och den övriga miljön samt sänder årligen medlemsbrev som behandlar aktuella ärenden. Till årsmötena strävar man till att finna något aktuellt och intressant ämne .

Medlemsavgiften är för tillfället 20 euro

Namn:
Näradress:
Postnummer:
Postanstalt:
E-mail:
Telefon: