Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys r.y.

Yhdistys auttaa ja neuvoo jäseniään veden ja muun ympäristön suojeluun liittyvissä asioissa sekä lähettää vuosittain usean ajankohtaisia asioita käsittelevän jäsenkirjeen. Vuosikokouksen aiheeksi pyritään löytämänä ajankohtainen kiinnostava aihe.

Jäsenmaksu on toimintakaudella 20 euroa

Nimi:
Lähiosoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Sähköposti:
Puhelinnumero: