Tietoa toiminta-alueesta

Vesiensuojeluyhdistyksen toiminta-alue on Uudenmaan länsiosassa Kirkkonummen kunnan Kylmälän, Sjökullan ja Haapajärven kylissä. Alue käsittää Tampaja-järven ja Särkijärven ympäristöineen sekä niiden valuma-alueet. Kirkkonummen kaavoitussuunnitelmissa tämä alue luetaan Kylmälän osayleiskaavan alueeseen. Kunta kokee kaavan laatimisen tarpeelliseksi kasvaneen rakentamispaineen takia. Kylmälän osayleiskaavan arvioitu valmistumisaika on v 2021.

Yhdistyksen alue on rakennettu pääosin ennen 1960-luvun alkua. Tämän jälkeen on rakennuskantaa täydennetty ja paranneltu, mutta uusrakentaminen on ollut harvinaista. Kylmälän osayleiskaavaluonnoksessa todetaan kaavasuunnitelman alueella olevan 290 asuinrakennusta ja 260 vapaa-ajan asunnoksi luokiteltavaa rakennusta eli lähes puolet rakennuksista. Ranta-alueella on yhdistyksen arvion mukaan suhteessa enemmän vapaa-ajan asuntoja kuin muualla Kylmälän kaava-alueella, ja Tampajan rannalla on n. 80 erillistä kiinteistöä.

Osa rakennuksista on sijoitettu aivan rannan tuntumaan, mikä aiheuttaa haasteita jäteveden käsittelylle. Useilla rantakiinteistöillä on jätevesien käsittely kuitenkin hoidettu paremmin kuin loma-asunnoilla keskimäärin. Osa näistä jätevesien käsittelyjärjestelmistä on rakennettu jo huomattavasti ennen nykyistä suhteellisen rajoittavaa säännöstöä.

Kylmälän kaava-alueella on myös useita hevostiloja, mutta onneksi laidun- ja viljelymaat ovat pääosin kaukana rannasta.

Tampajan rannalla on kaksi yleistä uimarantaa kunnan kaikkiaan kahdeksasta uimarannasta.

Tampaja