Tietoa toiminta-alueesta

Vesiensuojeluyhdistyksen toiminta-alue on Uusimaan länsiosassa Kirkkonummen kunnan Kylmälän, Sjökullan ja Haapajärven kylissä ja käsittää Tampaja-järven ja Särkijärven ympäristöineen sisältäen niiden valuma-alueet. Kirkkonummen kaavoitussuunnitelmissa tämä alue luetaan Kylmälän osayleiskaavan alueeseen. Kunta kokee kaavan laatimisen tarpeelliseksi kasvaneen rakentamispaineen takia. Kylmälän osayleiskaavan arvioitu valmistumisaika on v 2021.

Yhdistyksen alue on rakennettu pääosin 1950-luvun loppuun mennessä. Tämän jälkeen on rakennuskantaa täydennetty ja paranneltu, mutta uusrakentaminen on ollut harvinaista. Kylmälän osayleiskaavaluonnoksessa todetaan kaavasuunnitelman alueella olevan 290 asuinrakennusta ja 260 vapaa-ajan asunnoksi luokiteltavaa rakennusta eli lähes puolet rakennuksista. Ranta-alueella on yhdistyksen arvion mukaan suhteessa enemmän vapaa-ajan asuntoja kuin muualla Kylmälän kaava-alueella, ja Tampajan rannalla on n. 80 erillistä kiinteistöä.

Osa rakennennuksista on sijoitettu aivan rannan tuntumaan, mikä aiheuttaa haasteita jäteveden käsittelylle. Huolimatta loma-asuntoluokituksesta kiinteistöillä on toteutettu todennnäköisesti loma-asuntoluonteen ylittäviä jätevesiratkaisuja. Osa niistä on syntynyt jo huomattavasti ennen nykyistä suhteellisen rajoittavaa säännöstöä.

Tampajan rannalla on kaksi yleistä uimarantaa kunnan kaikenkaikkiaan kahdeksasta uimarannasta. Niiden käyttäjät eivät aina muista noudattaa asiaankuuluvia tapoja, mihin yhdistys on kiinnittänyt huomiota ja ollut yhteydessä kuntaan.

Kylmälän kaava-alueella on myös useita hevostiloja, mutta onneksi laidun- ja viljelymaat ovat pääosin kaukana rannasta.

Tampaja