KESÄMÖKIN JÄTEVESIASIAT OVAT PÄÄOSIN YKSINKERTAISIA

Jätevesineuvojat liikkeellä

Jätevesiasiat mietityttävät useasti erityisesti vesistöjen rannalla mökkeilevää kesäkansaa. Huoli on useasti perusteltua, onhan moni länsi-uusimaalainen järven- ja merenranta tiheästi rakennettua loma-asutusta. Suurella osalla mökeistä ei ole kuitenkaan riittävän puhdistuksen kannalta suurta ongelmaa. Vähäisten jätevesimäärien talouksia, kuten perinteisiä kesämökkejä joilla vesi kannetaan sisään ja ulos, ei nimittäin koske nk. jätevesiasetuksen puhdistusvaatimus. Sen sijaan käymälän toimivuus ja jäteveden johtaminen voivat aiheuttaa päänvaivaa varsinkin kun mökin käyttö ja varustelu vuosien myötä mahdollisesti muuttuvat.

Kesämökin perinteisin jätevesijärjestelmä koostuu joko sisällä tai ulkona sijaitsevasta kuivakäymälästä sekä saunassa tai mökissä käytetyn kantoveden johtamisesta maaperään joko ämpärillä heittäen tai putkella esimerkiksi kivisilmään tai ns. imeytyskaivoon johtaen. Tämä on edelleenkin sallittua, vaikka monet muuta luulevat. Yhä useammalla kesämökillä syntyy kuitenkin suurempiakin määriä jätevesiä joiden asianmukainen johtaminen maastoon vaatii hieman suunnittelua. Monella kesäasukkaalla voi käydä mielessä esimerkiksi tiski- tai pesukoneen hankinta lomanvieton helpottamiseksi. Tällöin päädytään myös asetuksen puhdistusvaatimuksen piiriin Kesämökkien harmaat jätevedet voidaan kuitenkin puhdistaa huomattavasti kevyemmin menetelmin kuin ympärivuotisen asutuksen jätevedet. - Jos kesämökkiä varustellaan jatkossa lisämukavuuksilla, on jätevesijärjestelmäkin päivitettävä vastaavaan kuntoon.

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Hanke on osa Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaa 2014–2021. Hankkeen rahoitus tulee alueen kunnilta. Hanke tarjoaa vuosina 2020–2021 jätevesineuvontaa puhelimitse ja sähköpostitse Länsi-Uudenmaan kuntien kiinteistönomistajille, vakituisille asukkaille ja mökkiläisille. Neuvoja voi kysyä haja-asutuksen jätevesienkäsittelystä mm. lainsäädännön vaatimuksista, jätevedenkäsittelyn tekniikoista sekä oman kiinteistönsä jätevesijärjestelmän tilanteesta. Neuvonta on maksutonta ja puolueetonta. Neuvontapuhelin: 045 7750 7725 Neuvonnan sähköpostiosoite: hajavesineuvonta@luvy.fi

VINKKEJÄ KESÄMÖKIN JÄTEVESIHUOLTOON (https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/mitenkas-ne-mokin-jatevedet/):

* Vanhanaikainen ulkohuussi on helposti ja edullisesti päivitettävissä nykyvaatimusten tasolle, tarvitaan vain hieman nikkarointiosaamista. Samalla huussin käyttömukavuus paranee huomattavasti.

* Jos peukalo sattuu olemaan keskellä kämmentä, on markkinoilla on saatavilla myös hyvin toimivia tehdasvalmisteisia ulkokäymälöitä ja myös sisäkäyttöön tarkoitettuja vedettömiä käymälöitä.

* Käymäläjätteen jatkokäyttöä kannattaa miettiä tarkkaan erityisesti ranta-alueilla. Asianmukaisesti tiivispohjaisessa astiassa kompostoitu käymäläjäte sisältää paljon ravinteita ja on siten erittäin hyvää lannoitetta. Sitä ei saa eikä kannata sijoittaa siten että se huuhtoutuisi vesistöihin tai talousvesikaivojen läheisyyteen.

* Kesämökin vähäisten jätevesimäärien käsittelyssä olennaista on, että jätevesiä ei johdeta suoraan vesistöön. Hallittu maaperään johtaminen on yleensä melko yksinkertaista toteuttaa itsekin esimerkiksi imeytyskaivon tai pienen imeytyskentän muodossa ("Talvimökin vesihuolto https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/jateveden-kasittely/kaikkien-jatevesien-yhteiskasittely/imeytyskentta/ "). Myös tehdasvalmisteisia suodattimia löytyy. Keskeistä on, että jätevedet johdetaan sopivasti mitoitettuun järjestelmään, jotta tulvimista ei syntyisi. Tämä on huomioitava mökin käytön tai varustelun muuttuessa.

* Suuremmille jätevesimäärille, kuten suihkuvesille sekä tiski- ja pesuvesille vaaditaan myös käsittely. Käsittelyjärjestelmän suhteen on parasta kääntyä jätevesisuunnittelijan puoleen.

* Vapaa-ajan asunnon talvikäyttö asettaa myös suuria haasteita jäteveden käsittelylle. Edes mökin lämmitys yksinään ei takaa vesihuoltojärjestelmän toimivuutta pakkasella.

* Vesikäymälän käyttö vapaa-ajan asunnoilla ei ole suositeltavaa, koska se aiheuttaa heti suurempia kustannuksia joko säiliön tyhjennysten tai puhdistuksessa käytettävien kemikaalien suhteen. Käymäläjäteveden käsittely katkonaisessa käytössä on erittäin hankalaa.