KESÄMÖKIN JÄTEVESIASIAT OVAT PÄÄOSIN YKSINKERTAISIA

Jätevesineuvojat liikkeellä Lohjalla, Siuntiossa, Vihdissä, Hangossa ja Inkoossa

Jätevesiasiat mietityttävät useasti erityisesti vesistöjen rannalla mökkeilevää kesäkansaa. Huoli on useasti perusteltua, onhan moni länsi-uusimaalainen järven- ja merenranta tiheästi rakennettua loma-asutusta. Suurella osalla mökeistä ei ole kuitenkaan riittävän puhdistuksen kannalta suurta ongelmaa. Vähäisten jätevesimäärien talouksia, kuten perinteisiä kesämökkejä joilla vesi kannetaan sisään ja ulos, ei nimittäin koske nk. jätevesiasetuksen puhdistusvaatimus. Sen sijaan käymälän toimivuus ja jäteveden johtaminen voivat aiheuttaa päänvaivaa varsinkin kun mökin käyttö ja varustelu vuosien myötä mahdollisesti muuttuvat.

Kesämökin perinteisin jätevesijärjestelmä koostuu joko sisällä tai ulkona sijaitsevasta kuivakäymälästä sekä saunassa tai mökissä käytetyn kantoveden johtamisesta maaperään joko ämpärillä heittäen tai putkella esimerkiksi kivisilmään tai ns. imeytyskaivoon johtaen. Tämä on edelleenkin sallittua, vaikka monet muuta luulevat. Yhä useammalla kesämökillä syntyy kuitenkin suurempiakin määriä jätevesiä joiden asianmukainen johtaminen maastoon vaatii hieman suunnittelua. Monella kesäasukkaalla voi käydä mielessä esimerkiksi tiski- tai pesukoneen hankinta lomanvieton helpottamiseksi. Tällöin päädytään myös asetuksen puhdistusvaatimuksen piiriin Kesämökkien harmaat jätevedet voidaan kuitenkin puhdistaa huomattavasti kevyemmin menetelmin kuin ympärivuotisen asutuksen jätevedet. - Jos kesämökkiä varustellaan jatkossa lisämukavuuksilla, on jätevesijärjestelmäkin päivitettävä vastaavaan kuntoon, muistuttaa jätevesineuvoja Karolina Örnmark, joka on tutustunut kymmenien kesämökkien vesihuoltoon.

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen (LINKKI-hanke) jätevesineuvojat ovat tänäkin kesänä jalkautuneet haja-asutusalueiden tonteille kartoitus- ja neuvontakäyntejä tekemään. Tonttikäyntejä on tehty jo kolmattasataa sekä kesämökeillä että ympärivuotisen asutuksen alueilla. Heinä-elokuun aikana tonttikäyntejä tehdään Siuntion Sunnanvikissä, Vihdin Lautojalla, Hangon Täktomissa ja Inkoon Torbackassa. Kartoitus- ja neuvontakäyntien kohteet saavat asiasta kirjeen kotiosoitteeseensa. LINKKI-hanketta rahoittavat Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, alueen kunnat (Hanko, Inkoo, Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Siuntio ja Vihti) ja Uudenmaan liitto. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja hanke on osa Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesiyhteistyön strategiaa 2009-2013.

Lisätietoa antaa: - 29.7. saakka Karolina Örnmark, 050-4309 109 karolina.ornmark @ vesiensuojelu.fi - 5.8. saakka Joonas Mämmelä, 050-447 4993, joonas.mammela @ vesiensuojelu.fi - 8.8. lähtien Minttu Peuraniemi, 050-4320697, minttu.peuraniemi @ vesiensuojelu.fi - Katso myös verkkosivut: http://www.hajavesi.fi ja Opas jätevesien maailmaan http://www.vesiensuojelu.fi/jatevesi

VINKKEJÄ KESÄMÖKIN JÄTEVESIHUOLTOON:

* Vanhanaikainen ulkohuussi on helposti ja edullisesti päivitettävissä nykyvaatimusten tasolle, tarvitaan vain hieman nikkarointiosaamista. Samalla huussin käyttömukavuus paranee huomattavasti. Katso ohjeet huussin päivitykseen: Opas jätevesien maailmaan http://www.vesiensuojelu.fi/jatevesi/huussin_rakennusohjeet.html

* Jos peukalo sattuu olemaan keskellä kämmentä, on markkinoilla on saatavilla myös hyvin toimivia tehdasvalmisteisia ulkokäymälöitä ja myös sisäkäyttöön tarkoitettuja vedettömiä käymälöitä. Tutustu Käymäläseura Huussi ry:n verkkosivuihin http://www.huussi.net

* Käymäläjätteen jatkokäyttöä kannattaa miettiä tarkkaan erityisesti ranta-alueilla. Asianmukaisesti tiivispohjaisessa astiassa kompostoitu käymäläjäte sisältää paljon ravinteita ja on siten erittäin hyvää lannoitetta. Sitä ei saa eikä kannata sijoittaa siten että se huuhtoutuisi vesistöihin tai talousvesikaivojen läheisyyteen.

* Kesämökin vähäisten jätevesimäärien käsittelyssä olennaista on, että jätevesiä ei johdeta suoraan vesistöön. Hallittu maaperään johtaminen on yleensä melko yksinkertaista toteuttaa itsekin esimerkiksi imeytyskaivon (esimerkkipiirros http://www.hajavesi.fi/media/Dokumentit/Neuvontamateriaali/imeytyskaivo.pdf ) tai pienen imeytyskentän muodossa. Myös tehdasvalmisteisia suodattimia löytyy. Keskeistä on, että jätevedet johdetaan sopivasti mitoitettuun järjestelmään, jotta tulvimista ei syntyisi. Tämä on huomioitava mökin käytön tai varustelun muuttuessa.

* Suuremmille jätevesimäärille, kuten suihkuvesille sekä tiski- ja pesuvesille vaaditaan myös käsittely. Käsittelyjärjestelmän suhteen on parasta kääntyä jätevesisuunnittelijan puoleen.

* Vapaa-ajan asunnon talvikäyttö asettaa myös suuria haasteita jäteveden käsittelylle. Edes mökin lämmitys yksinään ei takaa vesihuoltojärjestelmän toimivuutta pakkasella. Suomen ympäristökeskus on julkaissut aiheesta oppaan "Talvimökin vesihuolto http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=366947&lan=fi&clan=fi " asukkaille ja suunnittelijoille

* Vesikäymälän käyttö vapaa-ajan asunnoilla ei ole suositeltavaa, koska se aiheuttaa heti suurempia kustannuksia joko säiliön tyhjennysten tai puhdistuksessa käytettävien kemikaalien suhteen. Käymäläjäteveden käsittely katkonaisessa käytössä on erittäin hankalaa.