Analys Tampaja: 24.08.1992

Temperatur
Co
Syre
mg/l
Syrets utmättningsprocent
%
Kväve
Fosfor
Klorofyll
Ytan 16,19,39530010-
Språngskiktet 16,18,88931011-
Bottnen 9,10,6542012-


Språngskikt

I språngskiktet förändras temperaturen på en liten djupskillnad med flera grader. Den har betydelse speciellt för uppblandningen av vattnet. På våren och hösten utjämnas temperaturskillnaden i språngskiktet och då kan totala vattenmassan blandas upp. När språngskiktet är tydligt, kan t.ex. syrerikare vatten från ytskiktet inte tränga sig genom språngskiktet och det finns endast knappt med syre i vattenmassan under språngskiktet.