Analys Tampaja: 20.02.2014

Temperatur
Co
Syre
mg/l
Syrets utmättningsprocent
%
Kväve
Fosfor
Klorofyll
Ytan 1,312,0855009-
Språngskiktet 1,8-----
Bottnen 2,76,24558018-

Kirkkonummen pohjoisosassa sijaitsevan Tampajan näkösyvyys oli helmikuussa 3,7 m. Vesi oli kirkasta ja humusvaikutteisuus oli vähäistä. Happipitoisuus oli talvella kokonaisuutena hyvä. Pintaveden ravinnepitoisuudet ilmensivät niukkaa ravinnetasoa, lähes karua vettä. Vedessä ei ollut ulosteperäisiä kolibakteereita.


Språngskikt

I språngskiktet förändras temperaturen på en liten djupskillnad med flera grader. Den har betydelse speciellt för uppblandningen av vattnet. På våren och hösten utjämnas temperaturskillnaden i språngskiktet och då kan totala vattenmassan blandas upp. När språngskiktet är tydligt, kan t.ex. syrerikare vatten från ytskiktet inte tränga sig genom språngskiktet och det finns endast knappt med syre i vattenmassan under språngskiktet.