Analys Tampaja: 15.08.1995

Temperatur
Co
Syre
mg/l
Syrets utmättningsprocent
%
Kväve
Fosfor
Klorofyll
Ytan 19,18,7942607-
Språngskiktet 13,15,5522809-
Bottnen 8,61,41243013-


Språngskikt

I språngskiktet förändras temperaturen på en liten djupskillnad med flera grader. Den har betydelse speciellt för uppblandningen av vattnet. På våren och hösten utjämnas temperaturskillnaden i språngskiktet och då kan totala vattenmassan blandas upp. När språngskiktet är tydligt, kan t.ex. syrerikare vatten från ytskiktet inte tränga sig genom språngskiktet och det finns endast knappt med syre i vattenmassan under språngskiktet.