Analys Tampaja: 06.03.2003

Temperatur
Co
Syre
mg/l
Syrets utmättningsprocent
%
Kväve
Fosfor
Klorofyll
Ytan 1,312,891---
Språngskiktet 3,36,851---
Bottnen 3,81,411---


Språngskikt

I språngskiktet förändras temperaturen på en liten djupskillnad med flera grader. Den har betydelse speciellt för uppblandningen av vattnet. På våren och hösten utjämnas temperaturskillnaden i språngskiktet och då kan totala vattenmassan blandas upp. När språngskiktet är tydligt, kan t.ex. syrerikare vatten från ytskiktet inte tränga sig genom språngskiktet och det finns endast knappt med syre i vattenmassan under språngskiktet.