Analys Särkijärvi: 30.07.2014

Temperatur
Co
Syre
mg/l
Syrets utmättningsprocent
%
Kväve
Fosfor
Klorofyll
Ytan 26,17,794360147,4
Språngskiktet 12,0-----
Bottnen 6,30,20,283027-

Kirkkonummen pohjoisosassa sijaitsevan Särkijärven näkösyvyys oli heinäkuussa 2 m. Vettä kuvattiin värittämäksi ja kirkkaaksi. Kesällä pintavedenkin happipitoisuus oli alle 8 mg/l ja pohjan tuntumassa happipitoisuus oli heikko ja vesi haisi selvästi rikkivedylle. Pintaveden ravinnepitoisuudet ja heinäkuinen klorofyllipitoisuus ilmensivät lievää rehevyystasoa. Vedessä ei käytännässä ollut ulosteperäisiä kolibakteereita.


Språngskikt

I språngskiktet förändras temperaturen på en liten djupskillnad med flera grader. Den har betydelse speciellt för uppblandningen av vattnet. På våren och hösten utjämnas temperaturskillnaden i språngskiktet och då kan totala vattenmassan blandas upp. När språngskiktet är tydligt, kan t.ex. syrerikare vatten från ytskiktet inte tränga sig genom språngskiktet och det finns endast knappt med syre i vattenmassan under språngskiktet.