Analys Särkijärvi: 20.02.2014

Temperatur
Co
Syre
mg/l
Syrets utmättningsprocent
%
Kväve
Fosfor
Klorofyll
Ytan 1,810,6765309-
Språngskiktet 2,8-----
Bottnen 3,15,74364013-

Kirkkonummen pohjoisosassa sijaitsevan Särkijärven näkösyvyys oli helmikuussa 3 m ja heinäkuussa 2 m. Vettä kuvattiin värittämäksi ja kirkkaaksi. Happipitoisuus oli talvella hyvä pintavedessä ja tyydyttävä vielä 8 metrin syvyydessä.


Språngskikt

I språngskiktet förändras temperaturen på en liten djupskillnad med flera grader. Den har betydelse speciellt för uppblandningen av vattnet. På våren och hösten utjämnas temperaturskillnaden i språngskiktet och då kan totala vattenmassan blandas upp. När språngskiktet är tydligt, kan t.ex. syrerikare vatten från ytskiktet inte tränga sig genom språngskiktet och det finns endast knappt med syre i vattenmassan under språngskiktet.