Analyysi Tampaja: 04.03.2021

Lämpötila
Co
Happi
mg/l
Hapen kyllästymisprosentti
%
Typpi
µg/l
Fosfori
µg/l
Klorofylli
µg/l
Pinta 1,412,488-100,74
Harppauskerros 2,19,367---
Pohja 2,83,526-22-

Vesi arvioitiin värittömäksi, mutta väriluku oli kuitenkin melko korkea. Pintavedessä oli happea hyvin, samoin vielä 10 metrin syvyydessä, mutta pohjan lähellä tilanne oli heikompi. Kokonaisfosforin määrä sekä pintavedessä että pohjan lähellä oli palannut lähes normaalille hyvälle tasolleen kahden edellisen vuoden huonommasta tilanteesta. Typpipitoisuutta ei parittomina vuosina analysoida.


Harppauskerros

Harppauskerroksessa lämpötila muuttuu lyhyellä syvyyserolla monta astetta. Sillä on vaikutusta nimenomaan järven veden sekoittumiseen. Syksyisin ja keväisin harppauskerroksen lämpötilaero tasoittuu ja silloin koko vesimassa pääsee sekoittumaan. Silloin, kun harppauskerros on oikein selvä, niin esim. hapekkaampi pintakerrosten vesi ei pääse syvälle ja harppauskerroksen alapuolella olevassa vesimassassa on vain niukasti happea.