Analyysi Tampaja: 12.08.2020

Lämpötila
Co
Happi
mg/l
Hapen kyllästymisprosentti
%
Typpi
µg/l
Fosfori
µg/l
Klorofylli
µg/l
Pinta 21,18,9100330137,0
Harppauskerros 11,01,09---
Pohja 9,10,2158035-

Kesällä happipitoisuus oli huono jo 8 metrin syvyydessä ja pohjan lähellä happi oli lopussa, mistä aiheutui ravinteiden liukenemista pohjasedimentistä veteen. Fosfori oli pintavedessä normaalitasoa, aluevedessä suurehko.


Harppauskerros

Harppauskerroksessa lämpötila muuttuu lyhyellä syvyyserolla monta astetta. Sillä on vaikutusta nimenomaan järven veden sekoittumiseen. Syksyisin ja keväisin harppauskerroksen lämpötilaero tasoittuu ja silloin koko vesimassa pääsee sekoittumaan. Silloin, kun harppauskerros on oikein selvä, niin esim. hapekkaampi pintakerrosten vesi ei pääse syvälle ja harppauskerroksen alapuolella olevassa vesimassassa on vain niukasti happea.