Analyysi Tampaja: 03.03.2020

Lämpötila
Co
Happi
mg/l
Hapen kyllästymisprosentti
%
Typpi
µg/l
Fosfori
µg/l
Klorofylli
µg/l
Pinta 1,913,29546013-
Harppauskerros 2,013,396---
Pohja 2,18,96445014-

Talvella happitilanne oli hyvä myös alusvedessä leudosta talvesta ja vähäisestä jääpeiteestä johtuen. Fosforipitoisuus oli pintavedessä merkittävästi alempi kuin edellisenä talvena, mutta hiukan suurempi kuin pitkäaikainen keskiarvo, alusvedessä tilanne oli hyvä.


Harppauskerros

Harppauskerroksessa lämpötila muuttuu lyhyellä syvyyserolla monta astetta. Sillä on vaikutusta nimenomaan järven veden sekoittumiseen. Syksyisin ja keväisin harppauskerroksen lämpötilaero tasoittuu ja silloin koko vesimassa pääsee sekoittumaan. Silloin, kun harppauskerros on oikein selvä, niin esim. hapekkaampi pintakerrosten vesi ei pääse syvälle ja harppauskerroksen alapuolella olevassa vesimassassa on vain niukasti happea.