Analyysi Tampaja: 21.02.2019

Lämpötila
Co
Happi
mg/l
Hapen kyllästymisprosentti
%
Typpi
µg/l
Fosfori
µg/l
Klorofylli
µg/l
Pinta 1,211,984-35-
Harppauskerros 4,14,131---
Pohja 3,94,736-61-

Talvella havaittiin poikkeuksellisen suuri fosforipitoisuus, pintavedessä nelinkertainen normaaliin verrattuna. Happitilanne kauttaaltaan tavallista parempi, mutta lähellä pohjaa lämpötila- ja happipitoisuushavainnot olivat ristiriitaisia.


Harppauskerros

Harppauskerroksessa lämpötila muuttuu lyhyellä syvyyserolla monta astetta. Sillä on vaikutusta nimenomaan järven veden sekoittumiseen. Syksyisin ja keväisin harppauskerroksen lämpötilaero tasoittuu ja silloin koko vesimassa pääsee sekoittumaan. Silloin, kun harppauskerros on oikein selvä, niin esim. hapekkaampi pintakerrosten vesi ei pääse syvälle ja harppauskerroksen alapuolella olevassa vesimassassa on vain niukasti happea.